“ძალიან მაღალია ალბათობა, რომ უკანონო მოსმენები და პირადი ცხოვრების ინფორმაციის შეგროვება ხდება” | 13.09.2021