“პასუხისმგებლიანმა, სწორმა ნაბიჯებმა მოგვცა საშუალება, გვქონოდა განსაკუთრებული ეკონომიკური ზრდა” | 06.09.2021