წინასაარჩევნო კამპანია პასიურდ, თუმცა, მაღალი პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობს – საია | 01.09.2021