ეს არის ადამიანების არაადამიანებად ჩათვლა – ნიკა ობოლაძე | 31.08.2021