არათანმიმდევრულმა, ურთიერთსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებმა მიგვიაყანა აქამდე – ქეთი ჩხატარაშვილი | ფრაგმენტი 3 | 26.08.2021