აქ სიტუაცვიის შეცვლას ჭირდება პერსონა და ეს პერსონაა სააკაშვილი – გუბაზ სანიკიძე | ფრაგმეტნი 1 | 24.08.2021