წაუცდებათ ამათ ხელი, თაღლითობას არ მოიშლიან, ტყულია ამათი ხელწერა – ვალერი გელბახიანი | ფრაგმენტი 2 | 23.08.2021