თავად ხელისუფლება კატასტროფულად არღვევს უსაფრთხოების ყველა წესს! – ელენე ხოშტარია | 10.08.2021