„ყოველდღიური შეჯიბრი გვაქვს ვირუსთან, ის ეფექტურ ხდება, ჩვენც უნდა ავჩქარდეთ, ეფექტური გავხდეთ“ – გიორგი კამკამიძე, ანდრია ურუშაძე | ფრაგმენტი 2 | 09.08.2021