“საჯარო მოხელეების ხელფასები არ უნდა იყოს ყოველთვის გარკვეული პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი” | 09.08.2021