რუსეთის განცხადება დამსახურებაა საქართველოს ხელისუფლების თამაშის – წერეთელი | 06.08.2021