ასინეთობა მიდის. ხომ არ შეიძლება, ასე ლაგამთ გყავდეთ დაჭერილი ხალხი?! – ანა დოლოძე | ფრაგმენტი 4 | 02.08.2021