ესენი ვინ არიან საერთოდ? კაცობაში სიტყვის ფასი არ შედის?! – ნინო ბურჯანაძე | ფრაგმენტი 3 | 30.07.2021