მსხვერპლშეწირვას ემსგავსება ქორწილები და ქელეხები -ახლობლები, მეგობრები, ნათესავები გვეღუპებიან – პაატა იმნაძე | 20.07.2021