ბიძინა აჟლეტინებს ქართველებს ერთმანეთს! ხომ ნახეთ რა გიქნათ? შეგატოვათ ბიძინამ! – გუბაზ სანიკიძე | ფრაგმენტი 2 | 16.07.2021