“დასავლეთის ოჯახში ჩვენი ყოფნა აუცილებელია, სხვა შემთხვევაში ვიქნებით პატარა გუბერნია” – გუჯა კობერიძე, ლიზა ვადაჭკორია | ფრაგმენტი 4 | 08.07.2021