გონოათ, საზოგადოებას რქებს გადაუგრეხენ – დაიხატა საპირისპირო სურათი – შოთა დიღმელაშვილი | ფრაგმენტი 2 | 07.07.2021