ეს ძალადობა ხელოვნურია, ეს არის ხელისუფლების დაკვეთა, ეს არჩევანია ხელისუფლების – ელენე ხოშტარია | ფრაგმენტი 5 | 06.07.2021