დასრულდა ის დრო, როდესაც ვინმე თანამდებობიდან იძულებით მიდიოდა – პარლამნტის თავმჯდომარე | 01.07.2021