2 წელი 20 ივნისიდან. როგორ გააგრძელა სახელმწიფომ ცხოვრება, რა ვისწავლეთ? – ირაკლი ფავლენიშვილი, ბაჩანა შენგელია | ფრაგმენტი 3 | 21.06.2021