კორუფცია და ნეპოტიზმი ამ ხელისუფლების ყველაზე მთავარი ნიშანია, რაც ხრწნის სახელმწიფოს – ლევან ბეჟაშვილი | 21.06.2021