ჩვენ გვთვლიან აბსოლუტურ ბრიყვებად, რომლებსაც შეიძლება ყველაფერი მიყიდო და შეასაღო – ელენე ხოშტარია | ფრაგმენტი 2 | 18.06.2021