რა დღერში ჩააგდეთ ქვეყანა, ნამუსი გაქვთ? – გიორგი ვაშაძე | 15.06.2021