დითირამბებს უმღეროდნენ, ეხლა მელაპარაკებით იმაზე, რო ქვეყნის დამქცევია?!- ხმაურიანი დებატები – ელისო კილაძე, ლადო ბოჟაძე | ფრაგმენტი 1 | 15.06.2021