ცუდად გადღეგრძელეს, როცა დაიბადეთ, ან არასწორად დაიბადეთ ამ ქვეყანაზე – ლადო კახაძე ოპოზიციას | 11.06.2021