მმართველ ძალასა და სპატრიარქოს შორის არის ერთმანეთის ტყავის არდახევის პრინციპი – ვახტანგ მეგრელიშვილი | ფრაგმენტი 1 | 04.06.2021