ყვირილი გარეთაც შეეძლოთ. რატომ შემოდიან? ხელფასებისთვის? თანამდებობებისთვის? – ზარქუა | 31.05.2021