“სიტუაცია წკიპზეა, ქართული პოლიტიკა დაშორებულია სახალხო პრობლემებს” – ირაკლი კუპრაძე, გიორგი მელაძე | ფრაგმენტი 1 | 27.05.2021