შარაგზის ყაჩაღები, ბანდიტები! შეჭამეთ, დააქციეთ, ვალები დაადეთ, რა უყავით ქვეყანს?! – გუბაზ სანიკიძე | ფრაგმენტი 2 | 26.05.2021