ეს ხელოვნური კონფლიქტია, ყველგან ინიციატორი ხელისუფლებაა – ვალერი გელბახიანი | ფრაგმენტი 1 | 24.05.2021