ჰაერიდან არ მოგვაქვს საკუთარი ამბიციები. კონსტრუქციულები ვიქებით, რა თქმა უნდა – ზურაბ ჯაფარიძე | ფრაგმენტი 3 | 19.05.2021