“ეს ფრაქცია იქნება გარანტია, რომ მოქალაქეების ხმა საქართველოს უმაღლეს ორგანოში იყოს წარმოდგენილი” | 13.05.2021