“ტაქტიკური სვლებით თუ მოვუგებთ ამ ამ ბორიტებას, სხვანაირად ვერ მოვუგებთ” – ანა ნაცვლიშვილი, ნონა მამულაშვილი | ფრაგმენტი 4 | 12.05.2021