“ერთმანეთზე ცოტა ნაწყენ ოპოზიციას მოგვიწევს ერთმანეთთან საუბარი და საერთო სტრატეგიის შემუშავება” – ანი მიროტაძე, ნინო გოგუაძე | ფრაგმენტი 1 | 12.05.2021