დიდი ბრძოლის დაყვანა საკითხამდე, თბილისის მერი ვინ იქნება, სწორი არ მგონია – ანა ნაცვლიშვილი | 12.05.2021