აუცილებელია, რომ დასრულდეს პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი სისხლის სამართლის ყველა საქმე – ბადრი ჯაფარიძე | 27.04.2021