“არც ერთ მხარეს დიდი ფინანსური რესურსისთვის ხელის გაშვება არ უნდა” – საეკლესიო კრიზისი – გურამ მეგრელიშვილი, ოთარ ჯირკვალიშვილი | ფრაგმენტი 2 | 26.04.2021