ხელისუფლება თავისი არსით, მსოფლმედცველობით, მენტალობით 90–იან წლებშია – დავით ზურაბიშვილი | ფრაგმენტი 2 | 22.04.2021