ქარელის რაიონში ბორდერიიზაციის პროცესი განახლდა. ტახტისძირში ოკუპქანტემბა ბოძების მონტაჟი დაიწყეს | 21.04.2021