გავაშიშვლებთ, გავუშვებთ ბიძინასო, გაიქცნენ და ხელი მოაწერეს. სადაური სიმართლე გაქვთ? – გუბაზ სანიკიძე | 20.04.2021