გთხოვთ, სიჩუმით, სიდინჯით, პატივი ვცეთ დღევანდელ დღეს – სალომე ზურაბიუშვილი 9 აპრილის მემორიალთან | 09.04.2021