არჩილ გამზარდია კოვიდგამოცდილებით | ფრაგმენტი 4 | 07.04.2021