შეზღუდვების გამკაცრებაც და შემსუბუქებაც დამოკიდებულია ჩვენს ქცევაზე – ხუნდაძე | 05.04.2021