ვინც ამ დოკუმენტს კოჭლს უწოდებს, უნდა დაასაბუთოს, რატომ არის კოჭლი – ლევან იოსელიანი | 05.04.2021