მოსახლეობა დაიღალა პოლიტიკური იწილო- ბიწილოთი, შევლენ-არშევლენ, დამთავრდა ეს – ზარქუა | 01.04.2021