თუ იწილო-ბიწილოთი ვიქნებით დაკავებული, ვერაფერს მივაღწევთ – ზაზა მამულაიშვილი | ფრაგმენტი 1 | 16.03.2021