კარგი სიგნალია ივანიშვილისთვის, რომ ვიღაცას აქვს მაკომპრომეტირებელ მასალებზე წვდომა – ლია მუხაშავრია | ფრაგმენტი 4 | 10.03.2021