100 წელი გასაბჭოების ჯოჯოხეთიდან და ტოტალიტარიზმში შესული ხელისუფლება – არჩილ გამზარდიას მონოლოგი | 25.02.2021