ოპოზიცია გაერთიანებულია უსამართლობის წინააღმდეგ, სამართლიანობის ირგვლივ – კახა კოჟორიძე | ფრაგმენტი 3 | 25.02.2021