ყველა მხრიდან გვიტევდნენ, ნიკა დაიჭირეს, თვი დაისამარეს! – გიორგი ბარამიძე | 23.02.2021